sreda, 24. januar 2018

# 2. Step by Step Tutorial Exploding Box with small tricks / Škatlica presenečenja z majhnimi triki


You need:

300gsm cardstock
Craft knife
Scissors
Ruler
Scor-pal
Corner punch
Glue
Double sided – tape
Scrapbooking paper
Ink pad

Potrebujemo:

- foto karton 300 gsm
- skalpel
- škarje
- ravnilo
- scor-pal
- robni luknjač
- lepilo
- obojestranski selotejp
- design papir
- barvno blazinico


INSTRUCTIONS FOR BOTTOM PART OD THE EXPLODING BOX

Step 1
From cardstock cut a square 33 x 33 cm big.

IZDELAVA SPODNJEGA DELA ŠKATLICE

1. korak
Iz foto kartona izrežemo kvadrat v velikosti 33 x 33 cm.


Step 2
Take a pencil and make marks on 11 cm and 22 cm on lenght and hightthan cut with craft knife.

2. korak
S svinčnikom si na mreži zarišemo osnovo za škatlico in sicer po višini in dolžini na 11 cm in 22 cm. Izrežemo s skalpelom.


Step 3
We have the base for our exploding box 11 cm x 11 cm x 11 cm.

3. korak
Dobili smo osnovo v velikosti 11cm x 11cm x 11 cm.


Step 4
We have to score our flaps, so we get a square in the middle. Make your scoring lines carefully, so the box will close right

4. korak
Na stranicah naredimo utore in bodimo pri tem pazljivi, ker le tako se bo škatlica lepo zapirala. 


Step 5
Fold all flaps insideOur base is finished.

5. korak
Zapognemo vse stranice v notranjost. Osnovo imamo pripravljeno in gremo naprej.


 Step 6
Choose your scrapbooking paper based on the occasion of the boxMy exploding box is forchristening, so I choose this soft scrapbooking paper from Fabrika DekoruYou can get this paper at Tame's World shop.

6. korak 
Kakšen papir bomo izbrali, je odvisno za katero priložnost je namenjena škatlica.  Jaz bom v tem primeru oblikovala škatlico presenečenja za krst. Izbrala sem nežen papir Fabrika Dekoru, ki ga lahko že nabavite pri Tame's Word.


Step 7
In this step we will cover the outside of exploding boxCut your scrapbooking paper slightly smalerthan our base squares cca. 10,6 cm.

7. korak
V tem koraku bomo naprej "oblekli" zunanjost škatlice. Pripravimo si šriri kvadrate potiskanega (design) papirja, ki so malenkost manjši od osnove stranice pribl. 10,6 cm.


Step 8
Ink the squares on the edges and

8. korak
Papirje osenčimo in...


Step 9
 adhere them with double sided tape on the base

9. korak
...jih z obojestranskim selotejpom prilepimo na osnovo.


Step 10
We want the bottom part of our box to be stable, so we adhere another square from cardstock on thebottomThe outside is finished and we continue inside (TIP 1: Stability of exploding box).

10. korak
Ker želim, da je dno škatlice zelo stabilno, na zunanjo stran prilepimo še kvadrat iz foto kartona. Tako...zunanjost škatlice je končana. Nadaljujemo z notranjostjo (1. trik: stabilnost škatlice).


 Step 11
Take a different scrapbooking paper and cut same squares as for the outsideRepeat steps 7 - 9.

11. korak
Tudi za notranjost škatlice si pripravimo design papir, tokrat v drugačni barvi. Sledimo prejšnjim korakom od 7. do 9. 


Step 12
From step 12 we decorate the box. I took a left over piece of scrapbooking paper i used outside and cut three strips 7 cm x 10,6 cm. I also inked the edges.

12. korak
Od 12. koraka dalje škatlico poljubno oblikujemo. Spet sem dobila potiskan papir v barvi, ki sem jo uporabila v zunanjosti. Odrezala sem tri trakove v=7cm in d=10,6 cm. Vse sem tudi osenčila.


Step 13
adhered the strips in the center of the flap with double sided tape.

13. korak
Trakove sem prilepila z obojestranskim selotejpom in pri tem pazila, da so v centru posamezne stranice. 


Step 14
added a lace ribbon and adhered it with liquid glue.

14. korak
Dodala sem čipkast trak, ki sem ga prilepila z tekočim lepilom. 


Step 15
also adhered lace napkins from Fabrika Decoru on three flapsThey are 10 cm big so they fit my flaps perfectly.

15. korak
Izbrala sem tudi čipkaste prtičke Fabrika Decoru, ki imajo premer 10 cm in jih zalepim na tri stranice. 


Step 16
In this step we will design a pocket for money. I cut a strip of cardstock and decorate a border with a punch. I ink the edges and adhered it with double sided tape on the flap 4. Be carefully to not add tapeto the lace border side. I cover the pocket with scrapbooking paper and ink the edges.

16. korak
V tem koraku bomo za četrto stranico naredili žepek namenjen denarju. Odrežem poljubno velikost iz foto kartona in daljši del preluknjam. Papir osenčim in ga z obojestranskim selotejpom pritrdim na 4. stranico. Pri tem pazim, da čipkasti del ne zalepim. Žepek "oblečem" v design papir, ki ga tudi osenčim z barvno blazinico. 


DESIGNING THE MIDDLE PART OF EXPLODING BOX

Step 17
We are allready by designing the middle part of exploding box. I prepared a small gift box in heartshape. I choose to decorate this box with yellow scrapbooking paper.

OBLIKOVANJE OSREDNJEGA DELA ŠKATLICE

17. korak
In že smo pri oblikovanju osrednjega dela škatlice. Za ta del imam že pripravljene majhne darilne škatlice v obliki srčka. Tudi to škatlico bomo "oblekli" z design papirjem. Odločila sem se za rumeno barvo. 


Step 18
Cut two strips for the lid and the bottom heart boxThe height depends on your box.

18. korak
Odrežemo dva poljubno dolga trakova in sicer za rob pokrovčka in spodnji del škatlice. Višino prilagodimo.


Step 19
I take white felt and draw the lid of the heart box (TIP 2 softness – like clouds).

19. korak
Na belem filcu si zarišem velikost pokrovčka (2. trik: mehkoba - videz oblačka).


Step 20
Cut this heart from felt and adhere it to the lid with liquid glue.

20. korak
Iz filca izrežemo srček in ga s tekočim lepilom prilepimo na vrh pokrovčka.


Step 21
Gift box is almost done, we have to adhere the scrapbooking paper to the bottom of the box.

21. korak
Darilna škatlica je skoraj končana. Na spodnji del prilepimo le še trak iz design papirja.


Step 22
We want the middle part of our base to be stableCut a slightly smaler square from cardstock (10,6 cm x 10,6 cm; TIP 3 More stability for the box

22. korak
Tudi v notranjosti center oz. osrednji del naredimo stabilen, saj bo ta del zelo obremenjen. Še enkrat pritrdimo foto korton, ki je malenkost manjši od osnove (velikost pribl. 10,6 x 10,6 cm; (3. trik: še večja stabilnost škatlice).


Step 23
Middle part decorate as you wish. I adhered the heart box in the middle with glue gun. I also use gluegun to adhere the moss and some stones

23. korak
Osrednji del poljubno okrasimo. Srčkasto škatlico pritrdim z vročo pištolo. Tudi umetni mah nanašam z vročo pištolo. Po želji dodam kamenčke na enak način. 


Step 24
Cut some cute animals from scrapbooking paper and add them to the box.

24. korak
Iz potiskanega papirja s škarjami izrežemo še nekaj simpatičnih motivov, ki jih bomo dodali v škatlici presenečenja.


HOW TO MAKE THE WATER EFFECT

Step 25
It took me a long time to discover the look of water I wanted. On my vacation I searched for different techniquesbut I wasn't satisfiedYou can also buy a special glue for a beautiful water effect – especially for waterfalls.

IZDELAVA VODE

25. korak
Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem bila zadovoljna z videzom vode. Na enem od dopustov sem pregledala veliko načinov izdelave vode, ampak sem bila s postopki vedno razočarana. V tujini lahko nabavite tudi prav posebno lepilo in efekt je čudovit - sploh, če želite oblikovati slapove. 


Step 26
was surprised by the mix of glossy accents and really small dot of blue reinkerMix it with a smallstick and let air dry (TIP 4 water effect).

26. korak
Bila pa sem prijetno presenečena kako lep izgled nastane z glossy acentom, ki mu dodamo malo kapljico (beri: pikico) modre barve in zmešamo s palčko. Pustimo, da se na zraku posuši (4. trik - videz vode). 


 Step 27
In this step prepare 6 circles (10 cm diameterand 3 lace stripsCircles are for three flaps where weadd our sentiments.

27. korak
V tem koraku iz foto kartona pripravimo šest krogov premera 10 cm in tri čipkaste trakove. Krogi so namenjeni trem stranicam, kjer bo napisano besedilo - voščilo, verz.


Step 28
On lace strips we make small cuts on 1 cm (see the picture).

28. korak
Na trakovih naredimo zareze (glej spodnjo sliko) na pribl. 1 cm.


Step 29
Ink the edges on lace strips. Take the circles and add double sided tape (TIP 5 – Lace border).

29. korak
Trakove osenčimo in na spodnji del kroga prilepimo obojestranski trak... (5. trik - čipkasti robovi)


Step 30
Add the lace strip to the circlesFold strip when you adhere it to the circle but be carefully that you adhere it on the right side.

30. korak
...in pritrdimo čipkast trak. Trak sproti gubamo, da ga lahko prilepimo. Pri tem pazimo, da je prav obrnjen. 


Step 31
Adhere the second circle with liquid glue on the bottom of lace circle to hide the adhered lace strip. This also adds to stability of the circle

31. korak
Drugi krog s tekočim lepilom zalepimo na spodnji del osnovnega kroga, da zakrijemo zareze in je osnova bolj stabilna.


Step 32
This is what the finished lace circle looks like for our sentiment. I write all my sentiments on a clasicA4 paperand cut it with a circle die and adhere to lace circle.

32. korak
Tako izgleda končana osnova (čipkast krog) za besedilo. Besedila vedno pišem na navaden A4 papir, izrežem z rezalno šablono in nalepim na osnovo. 


Step 33
To adhere the circles on flaps of the box I use foam tapeDecorate as you wish.

33. korak
Vse kroge z 3D penco (trakom) pritrdim na stranice škatlice. Dekoriramo po želji.


MAKING THE LID FOR EXPLODING BOX

Step 34
Cut a square 19,3 x 19,3 cm from cardstock (box size is 11 cm x 4 cm x 4 cm for the edge of lid). Make scores on both sides at 4 cm.

IZDELAVA POKROVA ZA ŠKATLICO PRESENEČENJA

34. korak
Iz foto kartona izrežemo kvadrat velikosti 19,3 cm x 19,3 cm (škatlica je velikosti 11 cm + 4 cm + 4 cm za rob pokrovčka). Na vseh straneh naredimo utore na 4 cm.


Step 35
Use border punch and ink the edges.

35. korak
Uporabimo robni luknjač in robove osenčimo.


Step 36
Fold edges as shown on the picture below.

36. korak
Robove zapognemo kot na spodnji sliki. 


Step 37
Ink the edges and add scrapbooking paper to decorate the lid.

37. korak
Na robove prilepimo design papir, ki ga predhodno osenčimo.


Step 38
Add liquid glue to the flaps as shown on the picture below and glue together the lid.

38. korak
Namažemo z tekočim lepilom kot na spodnji sliki in robove zalepimo.


Step 39
Lid is finished you can decorate it as you wish.

39. korak
Pokrovček je končan. Po želji okrasimo vrh pokrova.